Hỗ trợ trực tuyến

Standee mô hình, hình nộm quảng cáo

   Một vật phẩm mô phỏng các nhân vật hoạt hình, một nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông được mô hình hóa gọi là Standee mô hình có sức lôi cuốn và để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Khi khán giả nhìn thấy hình ảnh thần tượng của họ, lập tức sẽ hướng chú ý vào và hình thành ấn tượng, nhớ về sản phẩm quảng cáo lâu hơn. Tất cả những gì cầm trên tay, gắn trên người mô hình quảng cáo đều được ghi vào trí não con người rất nhanh, chẳng kém gì nhân vật thật vậy.
   Standee mô hình được đặt có chủ định tại vị trí gần lối ra vào, nơi có nhiều người qua lại, hiệu quả quảng cáo tăng mạnh mẽ.